Szczegóły ogłoszenia

NZ/83/D/N/L/2020

"Dostawa wyposażenia Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 342,6 2020.12.07 154

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 254,2 2020.12.14 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 688,1 2020.12.07 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.12.07 152
Formularz ofertowy doc 26,7 2020.12.07 161
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2020.12.07 161
Parametry techniczno - użytkowe docx 42,8 2020.12.07 265
Projekt umowy docx 29,6 2020.12.07 139
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.12.07 144

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 pdf 224,1 2020.12.11 157
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2 pdf 330,5 2020.12.14 151

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 180,2 2020.12.17 141

Pobierz wszystkie dokumenty