Szczegóły ogłoszenia

NZ/81/D/N/AC/2020

"Dostawy endoprotez cementowych, bezcementowych, rewizyjnych i bipolarnych stawu biodrowego."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 282,7 2020.12.07 140

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 152,6 2020.12.11 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 667,2 2020.12.07 107

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,1 2020.12.07 125
Formularz ofertowy doc 41,2 2020.12.07 134
Formularze asortymentowo - cenowe xls 271,0 2020.12.07 157
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,9 2020.12.07 131
Projekt umowy docx 45,7 2020.12.07 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,8 2020.12.07 125

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 303,1 2020.12.14 133

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 242,4 2020.12.17 122
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 318,0 2020.12.11 122

Pobierz wszystkie dokumenty