Szczegóły ogłoszenia

NZ/81/D/N/AC/2020

"Dostawy endoprotez cementowych, bezcementowych, rewizyjnych i bipolarnych stawu biodrowego."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 282,7 2020.12.07 192

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 152,6 2020.12.11 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 667,2 2020.12.07 154

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,1 2020.12.07 178
Formularz ofertowy doc 41,2 2020.12.07 187
Formularze asortymentowo - cenowe xls 271,0 2020.12.07 212
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,9 2020.12.07 179
Projekt umowy docx 45,7 2020.12.07 180
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,8 2020.12.07 174

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 303,1 2020.12.14 184

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 242,4 2020.12.17 179
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 318,0 2020.12.11 176

Pobierz wszystkie dokumenty