Szczegóły ogłoszenia

NZ/81/D/N/AC/2020

"Dostawy endoprotez cementowych, bezcementowych, rewizyjnych i bipolarnych stawu biodrowego."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 282,7 2020.12.07 158

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 152,6 2020.12.11 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 667,2 2020.12.07 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,1 2020.12.07 141
Formularz ofertowy doc 41,2 2020.12.07 154
Formularze asortymentowo - cenowe xls 271,0 2020.12.07 178
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,9 2020.12.07 149
Projekt umowy docx 45,7 2020.12.07 141
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,8 2020.12.07 143

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 303,1 2020.12.14 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 242,4 2020.12.17 145
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 318,0 2020.12.11 142

Pobierz wszystkie dokumenty