Szczegóły ogłoszenia

NZ/74/D/N/AC/2020

"Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli i drobnego wyposażenia ujętych w 5 zadaniach asortymentowych dla Oddziału i Poradni Geriatrycznej w ramach projektu Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 184,7 2020.11.30 284

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 1 pdf 135,3 2020.12.07 256

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 792,5 2020.11.30 303

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 882,1 2020.11.30 273
Formularz ofertowy doc 880,9 2020.11.30 300
Formularze asortymentowo - cenowe xlsx 69,1 2020.11.30 471
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 910,9 2020.11.30 258
Projekt umowy docx 73,4 2020.11.30 291
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 876,1 2020.11.30 267

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 1820,4 2020.12.04 270
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 430,8 2020.12.14 280
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 724,5 2020.12.22 272
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 4 pdf 214,5 2020.12.29 257
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 211,9 2020.12.04 292
Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych - zadanie nr 1 (łóżka) doc 97,5 2020.12.14 261
Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych - zadanie nr 1 (szafki) docx 36,3 2020.12.14 252

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 298,1 2021.01.05 246
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu pdf 298,7 2021.02.02 204

Pobierz wszystkie dokumenty