Szczegóły ogłoszenia

NZ/74/D/N/AC/2020

"Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli i drobnego wyposażenia ujętych w 5 zadaniach asortymentowych dla Oddziału i Poradni Geriatrycznej w ramach projektu Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 184,7 2020.11.30 269

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 1 pdf 135,3 2020.12.07 235

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 792,5 2020.11.30 282

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 882,1 2020.11.30 253
Formularz ofertowy doc 880,9 2020.11.30 276
Formularze asortymentowo - cenowe xlsx 69,1 2020.11.30 450
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 910,9 2020.11.30 239
Projekt umowy docx 73,4 2020.11.30 272
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 876,1 2020.11.30 250

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 1820,4 2020.12.04 249
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 430,8 2020.12.14 260
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 724,5 2020.12.22 252
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 4 pdf 214,5 2020.12.29 238
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 211,9 2020.12.04 272
Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych - zadanie nr 1 (łóżka) doc 97,5 2020.12.14 238
Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych - zadanie nr 1 (szafki) docx 36,3 2020.12.14 233

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 298,1 2021.01.05 225
Powiadomienie o odrzuceniu oferty w zadaniu pdf 298,7 2021.02.02 186

Pobierz wszystkie dokumenty