Szczegóły ogłoszenia

NZ/76/D/N/L/2020

"Dostawa wyposażenia Pracowni PCR dla Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 342,8 2020.11.19 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 687,8 2020.11.19 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.11.19 143
Formularz ofertowy doc 26,1 2020.11.19 186
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.11.19 155
Parametry techniczno-użytkowe docx 22,8 2020.11.19 238
Projekt umowy docx 29,1 2020.11.19 143
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.11.19 155

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 pdf 189,7 2020.11.25 153
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2 pdf 187,9 2020.11.27 158

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 176,8 2020.12.01 152

Pobierz wszystkie dokumenty