Szczegóły ogłoszenia

NZ/73/D/N/L/2020

"Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujętych w 14 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala Powiatowego w Limanowej."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 379,2 2020.11.18 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 703,8 2020.11.18 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.11.18 153
Formularz asortymentowo-cenowy ods 20,2 2020.11.18 238
Formularz ofertowy doc 26,2 2020.11.18 147
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.11.18 164
Projekt umowy docx 37,1 2020.11.18 160
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.11.18 162

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 pdf 227,3 2020.11.23 171
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2 pdf 229,8 2020.11.25 181

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 216,5 2020.11.30 173

Pobierz wszystkie dokumenty