Szczegóły ogłoszenia

NZ/73/D/N/L/2020

"Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych ujętych w 14 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala Powiatowego w Limanowej."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 379,2 2020.11.18 145

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 703,8 2020.11.18 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.11.18 134
Formularz asortymentowo-cenowy ods 20,2 2020.11.18 219
Formularz ofertowy doc 26,2 2020.11.18 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.11.18 145
Projekt umowy docx 37,1 2020.11.18 142
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.11.18 141

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 pdf 227,3 2020.11.23 153
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2 pdf 229,8 2020.11.25 164

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 216,5 2020.11.30 152

Pobierz wszystkie dokumenty