Szczegóły ogłoszenia

NZ/71/D/N/AC/2020

"Dostawy wyrobów medycznych, rękawic diagnostycznych oraz masek FPP2 ujętych w 7 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 303,1 2020.11.16 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 682,6 2020.11.16 162

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.11.16 138
Formularz ofertowy doc 41,4 2020.11.16 141
Formularze asortymentowo - cenowe xls 1395,5 2020.11.16 226
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.11.16 139
Projekt umowy docx 48,1 2020.11.16 128
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,6 2020.11.16 130

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 488,3 2020.11.20 163

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 230,6 2020.11.24 144

Pobierz wszystkie dokumenty