Szczegóły ogłoszenia

NZ/71/D/N/AC/2020

"Dostawy wyrobów medycznych, rękawic diagnostycznych oraz masek FPP2 ujętych w 7 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 303,1 2020.11.16 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 682,6 2020.11.16 179

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.11.16 166
Formularz ofertowy doc 41,4 2020.11.16 168
Formularze asortymentowo - cenowe xls 1395,5 2020.11.16 248
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.11.16 169
Projekt umowy docx 48,1 2020.11.16 160
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,6 2020.11.16 154

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 488,3 2020.11.20 187

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 230,6 2020.11.24 166

Pobierz wszystkie dokumenty