Szczegóły ogłoszenia

NZ/69/D/N/L/2020

"Dostawy fartuchów barierowych wielokrotnego użytku oraz pokrowców zmywalnych na poduszki ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 352,6 2020.11.05 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 654,6 2020.11.05 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.11.05 161
Formularz asortymentowo-cenowy xls 43,5 2020.11.05 176
Formularz ofertowy doc 25,4 2020.11.05 162
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.11.05 147
Projekt umowy docx 35,5 2020.11.05 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.11.05 146

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 192,3 2020.11.12 162
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2 pdf 233,9 2020.11.13 155

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 182,7 2020.11.16 139

Pobierz wszystkie dokumenty