Szczegóły ogłoszenia

NZ/69/D/N/L/2020

"Dostawy fartuchów barierowych wielokrotnego użytku oraz pokrowców zmywalnych na poduszki ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 352,6 2020.11.05 189

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 654,6 2020.11.05 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.11.05 180
Formularz asortymentowo-cenowy xls 43,5 2020.11.05 201
Formularz ofertowy doc 25,4 2020.11.05 185
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.11.05 170
Projekt umowy docx 35,5 2020.11.05 197
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.11.05 170

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 192,3 2020.11.12 193
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 2 pdf 233,9 2020.11.13 180

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 182,7 2020.11.16 161

Pobierz wszystkie dokumenty