Szczegóły ogłoszenia

NZ/70/D/N/AC/2020

"Dostawa pelletu drzewnego w ilości 1 600 ton dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 283,7 2020.11.05 222

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 695,1 2020.11.05 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,2 2020.11.05 215
Formularz ofertowy doc 41,0 2020.11.05 205
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,9 2020.11.05 207
Projekt umowy docx 46,0 2020.11.05 233
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,8 2020.11.05 201

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 243,4 2020.11.16 276

Pobierz wszystkie dokumenty