Szczegóły ogłoszenia

NZ/66/D/N/L/2020

"Dostawy odzieży ochronnej ujęte w trzech zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 352,9 2020.10.27 236

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 631,2 2020.10.27 226

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.10.27 226
Formularz asortymentowo-cenowy xls 45,0 2020.10.27 288
Formularz ofertowy doc 25,5 2020.10.27 223
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.10.27 204
Projekt umowy docx 35,2 2020.10.27 205
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.10.27 208

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 437,7 2020.11.03 236

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 191,4 2020.11.05 205

Pobierz wszystkie dokumenty