Szczegóły ogłoszenia

NZ/63/D/N/A/2020

"Zakup oleju napędowego drogą transakcji bezgotówkowych, za pomocą kart chipowych (paliwowych)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 282,1 2020.10.12 152

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 726,7 2020.10.12 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.10.12 166
Formularz ofertowy doc 25,9 2020.10.12 159
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2020.10.12 157
Projekt umowy docx 30,3 2020.10.12 148
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.10.12 157

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 220,6 2020.10.16 166

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,4 2020.10.21 158

Pobierz wszystkie dokumenty