Szczegóły ogłoszenia

NZ/64/D/N/AC/2020

"Dostawy odczynników immunologicznych z dzierżawą dwóch wieloparametrowych analizatorów immunologicznych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 282,3 2020.10.09 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 721,7 2020.10.09 145

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,3 2020.10.09 150
Formularz asortymentowo - cenowy xls 36,5 2020.10.09 173
Formularz ofertowy doc 41,5 2020.10.09 148
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,2 2020.10.09 152
Parametry techniczno - użytkowe xls 38,5 2020.10.09 155
Projekt umowy docx 53,0 2020.10.09 159
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,8 2020.10.09 142

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 264,1 2020.10.16 147

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 179,4 2020.10.20 156

Pobierz wszystkie dokumenty