Szczegóły ogłoszenia

NZ/62/D/N/AC/2020

"Dostawa ultrasonografu 1 szt."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 283,1 2020.10.02 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona pdf 704,2 2020.10.02 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 36,9 2020.10.02 146
Formularz ofertowy doc 41,5 2020.10.02 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,7 2020.10.02 140
Parametry Techniczno - Użytkowe docx 43,7 2020.10.02 161
Projekt umowy docx 43,8 2020.10.02 154
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,6 2020.10.02 151

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ pdf 290,7 2020.10.08 144

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,3 2020.10.12 141

Pobierz wszystkie dokumenty