Szczegóły ogłoszenia

NZ/59/D/N/L/2020

"Dostawy szwów chirurgicznych ujęte w 5 zadaniach asortymentowych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 345,6 2020.09.23 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 703,5 2020.09.23 136

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.09.23 125
Formularz asortymentowo-cenowy xls 67,0 2020.09.23 144
Formularz ofertowy doc 27,0 2020.09.23 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.09.23 129
Projekt umowy doc 102,5 2020.09.23 122
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.09.23 136

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz asortymentowo-cenowy - zad. nr 2 xls 67,0 2020.09.29 123
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 226,8 2020.09.29 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 178,0 2020.10.02 142

Pobierz wszystkie dokumenty