Szczegóły ogłoszenia

NZ/59/D/N/L/2020

"Dostawy szwów chirurgicznych ujęte w 5 zadaniach asortymentowych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 345,6 2020.09.23 153

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 703,5 2020.09.23 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.09.23 145
Formularz asortymentowo-cenowy xls 67,0 2020.09.23 163
Formularz ofertowy doc 27,0 2020.09.23 150
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.09.23 146
Projekt umowy doc 102,5 2020.09.23 143
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.09.23 153

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz asortymentowo-cenowy - zad. nr 2 xls 67,0 2020.09.29 142
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 226,8 2020.09.29 153

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 178,0 2020.10.02 164

Pobierz wszystkie dokumenty