Szczegóły ogłoszenia

NZ/58/D/N/AC/2020

"Zakup ambulansu sanitarnego o standardzie P wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 272,8 2020.09.11 168

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 190,7 2020.09.17 163

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 731,1 2020.09.11 152

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,3 2020.09.11 150
Formularz ofertowy doc 41,6 2020.09.11 155
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.09.11 156
Parametry techniczno - użytkowe doc 244,5 2020.09.11 176
Parametry techniczno - użytkowe.doc po zmianie doc 237,5 2020.09.11 165
Projekt umowy docx 41,3 2020.09.11 156
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2020.09.11 160

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 196,9 2020.09.14 167

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 452,0 2020.09.18 155
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 189,7 2020.09.21 147

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,0 2020.09.23 160
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 318,7 2020.09.17 168

Pobierz wszystkie dokumenty