Szczegóły ogłoszenia

NZ/58/D/N/AC/2020

"Zakup ambulansu sanitarnego o standardzie P wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 272,8 2020.09.11 185

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 190,7 2020.09.17 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 731,1 2020.09.11 166

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,3 2020.09.11 168
Formularz ofertowy doc 41,6 2020.09.11 173
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.09.11 171
Parametry techniczno - użytkowe doc 244,5 2020.09.11 195
Parametry techniczno - użytkowe.doc po zmianie doc 237,5 2020.09.11 180
Projekt umowy docx 41,3 2020.09.11 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2020.09.11 176

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 196,9 2020.09.14 182

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 452,0 2020.09.18 170
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 189,7 2020.09.21 164

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,0 2020.09.23 182
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 318,7 2020.09.17 189

Pobierz wszystkie dokumenty