Szczegóły ogłoszenia

NZ/52/D/N/AC/2020

"Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku ujętych w 14 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 323,2 2020.09.03 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona pdf 753,9 2020.09.03 165

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,2 2020.09.03 144
Formularz ofertowy doc 42,7 2020.09.03 155
Formularze asortymentowo-cenowe xls 142,5 2020.09.03 241
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2020.09.03 143
Projekt umowy docx 47,6 2020.09.03 161
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,8 2020.09.03 161

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 3724,2 2020.09.08 177

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 287,0 2020.09.11 162

Pobierz wszystkie dokumenty