Szczegóły ogłoszenia

NZ/53/D/N/AC/2020

"Dostawa urządzeń sieciowych wraz z instalacją oraz konfiguracją w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 304,8 2020.08.31 154

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 215,0 2020.09.03 164

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 741,1 2020.08.31 164

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 126,0 2020.08.31 156
Formularz cenowy docx 130,3 2020.08.31 159
Formularz ofertowy doc 128,5 2020.08.31 162
Opis Przedmiotu Zamowienia docx 146,6 2020.08.31 679
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 124,4 2020.08.31 145
Projekt umowy docx 884,0 2020.08.31 157
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,1 2020.08.31 154

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 157,1 2020.09.04 146

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 275,6 2020.09.08 169

Pobierz wszystkie dokumenty