Szczegóły ogłoszenia

NZ/49/D/N/L/2020

"Dostawy kompletów operacyjnych i kaset wraz z użyczeniem aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz soczewek wewnątrzgałkowych i preparatów wiskoelastycznych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 290,8 2020.08.24 219

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (zadania) pdf 802,7 2020.08.24 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.08.24 232
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 26,9 2020.08.24 233
Formularz ofertowy doc 26,1 2020.08.24 210
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2020.08.24 226
Parametry techniczno-użytkowe doc 101,0 2020.08.24 232
Projekt umowy zad. nr 1 doc 104,5 2020.08.24 231
Projekt umowy zad. nr 2 doc 96,5 2020.08.24 232
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.08.24 207

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 pdf 299,1 2020.08.31 229

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 244,2 2020.09.03 219

Pobierz wszystkie dokumenty