Szczegóły ogłoszenia

NZ/46/D/N/L/2020

"Dostawy kompletów operacyjnych i kaset wraz z użyczeniem aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz soczewek wewnątrzgałkowych i preparatów wiskoelastycznych ujęte w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 352,3 2020.07.17 180

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 700,1 2020.07.17 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.07.17 163
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 26,9 2020.07.17 186
Formularz ofertowy doc 26,1 2020.07.17 177
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2020.07.17 169
Parametry techniczno-użytkowe doc 101,0 2020.07.17 173
Projekt umowy zad. nr 1 doc 99,0 2020.07.17 175
Projekt umowy zad. nr 2 doc 93,0 2020.07.17 187
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.07.17 159

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 pdf 394,6 2020.07.23 174

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 188,8 2020.07.27 175

Pobierz wszystkie dokumenty