Szczegóły ogłoszenia

NZ/44/Rb/N/AC/2020

"Wykonanie robót budowlanych związanych z Modernizacją pomieszczeń Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 285,5 2020.07.03 361

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 572,2 2020.07.03 259

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Projektowa zip 25078,3 2020.07.03 368
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2020.07.03 330
Formularz ofertowy docx 40,9 2020.07.03 339
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.07.03 334
Projekt umowy docx 55,1 2020.07.03 369
Przedmiar robót zip 285,8 2020.07.03 338
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2020.07.03 332

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 228,2 2020.07.10 361

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 219,3 2020.07.21 391

Pobierz wszystkie dokumenty