Szczegóły ogłoszenia

NZ/44/Rb/N/AC/2020

"Wykonanie robót budowlanych związanych z Modernizacją pomieszczeń Laboratorium Analitycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 285,5 2020.07.03 336

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 572,2 2020.07.03 239

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja Projektowa zip 25078,3 2020.07.03 342
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2020.07.03 305
Formularz ofertowy docx 40,9 2020.07.03 314
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.07.03 306
Projekt umowy docx 55,1 2020.07.03 341
Przedmiar robót zip 285,8 2020.07.03 317
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2020.07.03 305

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 228,2 2020.07.10 332

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 219,3 2020.07.21 359

Pobierz wszystkie dokumenty