Szczegóły ogłoszenia

NZ/42/D/N/AC/2020

"Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 298,1 2020.06.29 235

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 168,2 2020.07.07 208

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona pdf 655,5 2020.06.29 226

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 880,1 2020.06.29 231
Formularz ofertowy doc 879,2 2020.06.29 247
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 874,6 2020.06.29 234
Parametry techniczno - użytkowe zadanie nr 1 docx 888,7 2020.06.29 331
Parametry techniczno - użytkowe zadanie nr 2 docx 891,6 2020.06.29 309
Parametry techniczno - użytkowe zadanie nr 3 docx 889,3 2020.06.29 273
Projekt umowy docx 889,0 2020.06.29 240
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 874,3 2020.06.29 221

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 564,6 2020.07.06 284
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 435,3 2020.07.07 240

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 216,3 2020.07.14 248
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 346,4 2020.07.07 228

Pobierz wszystkie dokumenty