Szczegóły ogłoszenia

NZ/42/D/N/AC/2020

"Dostawa sprzętu medycznego ujętego w 3 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 298,1 2020.06.29 215

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 168,2 2020.07.07 185

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona pdf 655,5 2020.06.29 205

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 880,1 2020.06.29 210
Formularz ofertowy doc 879,2 2020.06.29 223
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 874,6 2020.06.29 214
Parametry techniczno - użytkowe zadanie nr 1 docx 888,7 2020.06.29 306
Parametry techniczno - użytkowe zadanie nr 2 docx 891,6 2020.06.29 286
Parametry techniczno - użytkowe zadanie nr 3 docx 889,3 2020.06.29 248
Projekt umowy docx 889,0 2020.06.29 216
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 874,3 2020.06.29 198

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 564,6 2020.07.06 259
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 435,3 2020.07.07 217

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 216,3 2020.07.14 220
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 346,4 2020.07.07 207

Pobierz wszystkie dokumenty