Szczegóły ogłoszenia

NZ/36/D/N/L/2020

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 10 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 385,0 2020.06.16 264

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 701,5 2020.06.16 246

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2020.06.16 268
Formularz asortymentowo-cenowy xls 145,5 2020.06.16 356
Formularz ofertowy doc 26,0 2020.06.16 282
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2020.06.16 271
Projekt umowy docx 37,8 2020.06.16 282
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.06.16 264

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 pdf 192,9 2020.06.23 275

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 193,2 2020.06.26 267

Pobierz wszystkie dokumenty