Szczegóły ogłoszenia

NZ/36/D/N/L/2020

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych i dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 10 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 385,0 2020.06.16 291

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 701,5 2020.06.16 266

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2020.06.16 296
Formularz asortymentowo-cenowy xls 145,5 2020.06.16 384
Formularz ofertowy doc 26,0 2020.06.16 311
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2020.06.16 299
Projekt umowy docx 37,8 2020.06.16 317
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2020.06.16 290

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 1 pdf 192,9 2020.06.23 311

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 193,2 2020.06.26 297

Pobierz wszystkie dokumenty