Szczegóły ogłoszenia

NZ/37/D/N/AC/2020

"Dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych ujętych w 4 zadaniach asortymentowych dla Szpitala Powiatowego w Limanowej."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 294,9 2020.05.29 256

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 722,1 2020.05.29 204

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2020.05.29 256
Formularz ofertowy doc 41,9 2020.05.29 257
Formularze asortymentowo - cenowe xls 938,0 2020.05.29 269
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.05.29 251
Projekt umowy - zadania nr 1 i 2 docx 45,2 2020.05.29 230
Projekt umowy - zadania nr 3 i 4 docx 46,1 2020.05.29 254
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2020.05.29 250

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 229,0 2020.06.04 250

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 202,2 2020.06.09 258

Pobierz wszystkie dokumenty