Szczegóły ogłoszenia

NZ/32/D/N/A/2020

"Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w 9 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 312,6 2020.05.05 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 661,8 2020.05.05 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.05.05 185
Formularz ofertowy doc 27,2 2020.05.05 176
Formularze asortymentowo-cenowe xls 2083,5 2020.05.05 202
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2020.05.05 175
Projekt umowy pdf 315,7 2020.05.05 177
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.05.05 182

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 219,0 2020.05.12 178

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 252,5 2020.05.14 178

Pobierz wszystkie dokumenty