Szczegóły ogłoszenia

NZ/25/D/N/AC/2020

"Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 166,6 2020.03.31 407

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 576,8 2020.03.31 331

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.03.31 378
Formularz ofertowy doc 42,2 2020.03.31 381
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 71,4 2020.03.31 388
Warunki przyłącza pdf 35,5 2020.03.31 376
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,2 2020.03.31 384

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 303,3 2020.04.16 360

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 246,2 2020.05.06 342

Pobierz wszystkie dokumenty