Szczegóły ogłoszenia

NZ/25/D/N/AC/2020

"Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kamienicy"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 166,6 2020.03.31 381

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 576,8 2020.03.31 307

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.03.31 345
Formularz ofertowy doc 42,2 2020.03.31 355
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 71,4 2020.03.31 361
Warunki przyłącza pdf 35,5 2020.03.31 351
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,2 2020.03.31 353

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 303,3 2020.04.16 324

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 246,2 2020.05.06 308

Pobierz wszystkie dokumenty