Szczegóły ogłoszenia

NZ/22/D/N/L/2020

"Zakup ambulansu sanitarnego o standardzie P wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 251,3 2020.03.16 212

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 674,5 2020.03.16 166

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.03.16 211
Formularz ofertowy doc 24,9 2020.03.16 202
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2020.03.16 197
Parametry techniczno - użytkowe doc 155,0 2020.03.16 256
Projekt umowy docx 25,8 2020.03.16 212
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.03.16 208

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 246,6 2020.03.19 215
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 187,7 2020.03.20 215
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 3 pdf 948,5 2020.03.23 217

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 130,2 2020.03.25 216

Pobierz wszystkie dokumenty