Szczegóły ogłoszenia

NZ/24/D/N/A/2020

"Dostawy antybiotyków, środków psychotropowych, leków przeciwzakaźnych, żywienia pozajelitowego oraz innych produktów leczniczych ujętych w 16 zadaniach asortymentowych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 326,9 2020.03.16 201

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 691,6 2020.03.16 202

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.03.16 197
Formularz ofertowy doc 42,1 2020.03.16 209
Formularze asortymentowo - cenowe ods 64,8 2020.03.16 275
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,2 2020.03.16 203
Projekt umowy docx 53,4 2020.03.16 207
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,1 2020.03.16 212

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 265,2 2020.03.20 222

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 274,6 2020.03.24 216

Pobierz wszystkie dokumenty