Szczegóły ogłoszenia

NZ/19/Rb/N/AC/2020

"Modernizacja okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacja pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 308,1 2020.03.09 489

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 175,1 2020.03.17 429

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 527,9 2020.03.09 365

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Strona Tytułowa zip 37,2 2020.03.09 419
2. Opis Techniczny zip 279,7 2020.03.09 476
3. Rysunki zip 17182,5 2020.03.09 439
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zip 162,2 2020.03.09 444
5. Przedmiar robót zip 489,5 2020.03.09 495
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 160,5 2020.03.09 398
Formularz ofertowy docx 159,6 2020.03.09 411
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 339,6 2020.03.09 488
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 156,4 2020.03.09 407
Projekt umowy docx 891,1 2020.03.09 428
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 155,7 2020.03.09 416

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 159,2 2020.03.23 434

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 286,1 2020.03.17 480
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 291,5 2020.03.23 466
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 211,8 2020.03.30 433

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 293,4 2020.04.02 493
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 341,5 2020.03.17 456

Pobierz wszystkie dokumenty