Szczegóły ogłoszenia

NZ/19/Rb/N/AC/2020

"Modernizacja okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacja pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 308,1 2020.03.09 542

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 175,1 2020.03.17 483

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 527,9 2020.03.09 414

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Strona Tytułowa zip 37,2 2020.03.09 469
2. Opis Techniczny zip 279,7 2020.03.09 525
3. Rysunki zip 17182,5 2020.03.09 484
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zip 162,2 2020.03.09 496
5. Przedmiar robót zip 489,5 2020.03.09 546
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 160,5 2020.03.09 441
Formularz ofertowy docx 159,6 2020.03.09 456
Opis Przedmiotu Zamówienia pdf 339,6 2020.03.09 573
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 156,4 2020.03.09 455
Projekt umowy docx 891,1 2020.03.09 469
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 155,7 2020.03.09 462

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 159,2 2020.03.23 486

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 286,1 2020.03.17 533
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 291,5 2020.03.23 517
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 211,8 2020.03.30 484

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 293,4 2020.04.02 562
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 341,5 2020.03.17 505

Pobierz wszystkie dokumenty