Szczegóły ogłoszenia

NZ/17/U/N/L/2020

"Świadczenie usług związanych z odbiorem brudnej bielizny, praniem bielizny z dezynfekcją chemiczno-termiczną, prasowaniem i maglowaniem bielizny, pakowaniem czystej bielizny, i transportem do siedziby Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 225,9 2020.03.03 307

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 701,8 2020.03.03 230

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2020.03.03 288
Formularz ofertowy doc 26,0 2020.03.03 282
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2020.03.03 285
Projekt umowy pdf 245,0 2020.03.03 296
Wykaz usług doc 72,0 2020.03.03 281
Wykaz wyposażenia doc 75,0 2020.03.03 273
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.03.03 277

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 488,8 2020.03.10 300

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 83,0 2020.03.12 318

Pobierz wszystkie dokumenty