Szczegóły ogłoszenia

NZ/17/U/N/L/2020

"Świadczenie usług związanych z odbiorem brudnej bielizny, praniem bielizny z dezynfekcją chemiczno-termiczną, prasowaniem i maglowaniem bielizny, pakowaniem czystej bielizny, i transportem do siedziby Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 225,9 2020.03.03 278

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 701,8 2020.03.03 211

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2020.03.03 266
Formularz ofertowy doc 26,0 2020.03.03 254
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2020.03.03 263
Projekt umowy pdf 245,0 2020.03.03 275
Wykaz usług doc 72,0 2020.03.03 258
Wykaz wyposażenia doc 75,0 2020.03.03 252
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.03.03 255

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 488,8 2020.03.10 276

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 83,0 2020.03.12 289

Pobierz wszystkie dokumenty