Szczegóły ogłoszenia

NZ/11/D/N/AC/2020

"Dostawa jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 284,2 2020.02.12 220

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 710,8 2020.02.12 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.02.12 237
Formularz ofertowy doc 41,5 2020.02.12 225
Formularze asaortymentowo - cenowe xls 48,0 2020.02.12 242
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.02.12 213
Parametry techniczno - użytkowe xls 33,0 2020.02.12 233
Parametry techniczno - użytkowe oceniane xls 31,5 2020.02.12 244
Projekt umowy docx 53,5 2020.02.12 222
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,7 2020.02.12 225

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 227,0 2020.02.18 233

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 243,3 2020.02.20 232

Pobierz wszystkie dokumenty