Szczegóły ogłoszenia

NZ/11/D/N/AC/2020

"Dostawa jednorazowego zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 284,2 2020.02.12 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 710,8 2020.02.12 190

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,5 2020.02.12 260
Formularz ofertowy doc 41,5 2020.02.12 245
Formularze asaortymentowo - cenowe xls 48,0 2020.02.12 264
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,1 2020.02.12 230
Parametry techniczno - użytkowe xls 33,0 2020.02.12 257
Parametry techniczno - użytkowe oceniane xls 31,5 2020.02.12 269
Projekt umowy docx 53,5 2020.02.12 244
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,7 2020.02.12 244

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 227,0 2020.02.18 257

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 243,3 2020.02.20 251

Pobierz wszystkie dokumenty