Szczegóły ogłoszenia

NZ/10/D/N/AC/2020

"Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w dwóch zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 287,2 2020.02.04 272

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 673,4 2020.02.04 210

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2020.02.04 255
Formularz ofertowy doc 41,4 2020.02.04 247
Formularze asortymentowo - cenowe xls 517,5 2020.02.04 264
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,8 2020.02.04 256
Projekt umowy docx 49,0 2020.02.04 251
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2020.02.04 242

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 190,4 2020.02.10 245

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 239,0 2020.02.12 254

Pobierz wszystkie dokumenty