Szczegóły ogłoszenia

NZ/08/D/N/A/2020

"Dostawa mleka i przetworów mlecznych ujętych w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 273,5 2020.01.28 286

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 670,5 2020.01.28 232

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.01.28 263
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 19,6 2020.01.28 266
Formularz ofertowy docx 23,9 2020.01.28 274
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.01.28 296
Projekt umowy docx 28,3 2020.01.28 299
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2020.01.28 289

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 241,5 2020.02.07 269

Pobierz wszystkie dokumenty