Szczegóły ogłoszenia

NZ/08/D/N/A/2020

"Dostawa mleka i przetworów mlecznych ujętych w 2 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 273,5 2020.01.28 268

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 670,5 2020.01.28 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.01.28 239
Formularz asortymentowo-cenowy xlsx 19,6 2020.01.28 247
Formularz ofertowy docx 23,9 2020.01.28 257
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.01.28 276
Projekt umowy docx 28,3 2020.01.28 276
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2020.01.28 270

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 241,5 2020.02.07 250

Pobierz wszystkie dokumenty