Szczegóły ogłoszenia

NZ/01/D/N/L/2020

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ujętych w 15 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 374,4 2020.01.10 270

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 759,3 2020.01.10 209

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.01.10 286
Formularz asortymentowo-cenowy xls 152,5 2020.01.10 360
Formularz ofertowy doc 26,3 2020.01.10 271
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.01.10 261
Projekt umowy docx 34,7 2020.01.10 278
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.01.10 276

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 582,4 2020.01.16 277

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 201,0 2020.01.20 298

Pobierz wszystkie dokumenty