Szczegóły ogłoszenia

NZ/72/D/N/AC/2019

"Dostawy testów i podłoży bakteriologicznych wraz z nieodpłatnym użyczeniem chłodziarki "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 285,3 2020.01.03 194

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 709,7 2020.01.03 152

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,1 2020.01.03 208
Formularz asortymentowo - cenowy xls 52,0 2020.01.03 223
Formularz ofertowy doc 41,0 2020.01.03 209
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2020.01.03 213
Projekt umowy docx 47,6 2020.01.03 214
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,8 2020.01.03 220

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 232,6 2020.01.09 226

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 244,0 2020.01.13 204

Pobierz wszystkie dokumenty