Szczegóły ogłoszenia

NZ/62/D/N/AC/2019

"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 20 zadaniach dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 343,4 2019.11.21 236

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 769,3 2019.11.21 225

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2019.11.21 222
Formularz asortymentowo cenowy xlsx 106,9 2019.11.21 345
Formularz ofertowy doc 43,8 2019.11.21 240
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,7 2019.11.21 211
Projekt umowy docx 46,3 2019.11.21 215
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2019.11.21 209

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 265,3 2019.11.26 234
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 229,9 2019.11.27 235
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 190,3 2019.11.27 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 282,0 2019.11.29 246

Pobierz wszystkie dokumenty