Szczegóły ogłoszenia

NZ/62/D/N/AC/2019

"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 20 zadaniach dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 343,4 2019.11.21 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 769,3 2019.11.21 235

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2019.11.21 239
Formularz asortymentowo cenowy xlsx 106,9 2019.11.21 360
Formularz ofertowy doc 43,8 2019.11.21 255
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,7 2019.11.21 226
Projekt umowy docx 46,3 2019.11.21 233
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2019.11.21 224

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 265,3 2019.11.26 253
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 229,9 2019.11.27 249
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 190,3 2019.11.27 240

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 282,0 2019.11.29 260

Pobierz wszystkie dokumenty