Szczegóły ogłoszenia

NZ/62/D/N/AC/2019

"Dostawy wyrobów medycznych ujęte w 20 zadaniach dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 343,4 2019.11.21 287

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 769,3 2019.11.21 270

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2019.11.21 276
Formularz asortymentowo cenowy xlsx 106,9 2019.11.21 402
Formularz ofertowy doc 43,8 2019.11.21 302
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,7 2019.11.21 271
Projekt umowy docx 46,3 2019.11.21 278
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2019.11.21 265

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 265,3 2019.11.26 303
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 229,9 2019.11.27 300
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 190,3 2019.11.27 291

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 282,0 2019.11.29 301

Pobierz wszystkie dokumenty