Szczegóły ogłoszenia

NZ/60/U/N/L/2019

"Kompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z wykonywaniem nadzoru nad systemami informatycznymi Szpitala poprzez czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 347,0 2019.11.15 361

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 711,3 2019.11.15 300

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2019.11.15 343
Formularz ofertowy doc 25,6 2019.11.15 354
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.11.15 360
Projekt umowy pdf 360,0 2019.11.15 349
Umowa powierzenia danych osobowych pdf 303,8 2019.11.15 348
Wykaz sprzętu komputerowego pdf 373,7 2019.11.15 393
Wykaz stanowisk komputerowych pdf 386,8 2019.11.15 357
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.11.15 357

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 192,4 2019.11.22 351

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 181,0 2019.11.25 381

Pobierz wszystkie dokumenty