Szczegóły ogłoszenia

NZ/60/U/N/L/2019

"Kompleksowa obsługa infrastruktury informatycznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z wykonywaniem nadzoru nad systemami informatycznymi Szpitala poprzez czuwanie nad jego prawidłowym funkcjonowaniem."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 347,0 2019.11.15 342

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura uproszczona pdf 711,3 2019.11.15 279

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,2 2019.11.15 318
Formularz ofertowy doc 25,6 2019.11.15 335
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.11.15 335
Projekt umowy pdf 360,0 2019.11.15 326
Umowa powierzenia danych osobowych pdf 303,8 2019.11.15 326
Wykaz sprzętu komputerowego pdf 373,7 2019.11.15 371
Wykaz stanowisk komputerowych pdf 386,8 2019.11.15 342
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2019.11.15 335

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 192,4 2019.11.22 330

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 181,0 2019.11.25 357

Pobierz wszystkie dokumenty