Szczegóły ogłoszenia

NZ/57/Rb/N/AC/2019

"Modernizacja korytarza i przewiązki - administracja szpitala."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 283,4 2019.11.06 465

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 155,1 2019.11.20 442

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 494,4 2019.11.06 317

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.11.06 430
Formularz ofertowy docx 23,6 2019.11.06 428
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.11.06 417
Projekt umowy docx 31,4 2019.11.06 422
Przedmiar robót pdf 38,1 2019.11.06 457
Przedmiar robót po zmianie pdf 39,4 2019.11.06 444
Rzut korytarz - cz. 1 pdf 146,6 2019.11.06 440
Rzut korytarz - cz. 2 pdf 97,6 2019.11.06 442
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.11.06 416

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 191,3 2019.11.15 431

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 247,1 2019.11.28 442
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 319,2 2019.11.20 450

Pobierz wszystkie dokumenty