Szczegóły ogłoszenia

NZ/57/Rb/N/AC/2019

"Modernizacja korytarza i przewiązki - administracja szpitala."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 283,4 2019.11.06 514

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 155,1 2019.11.20 493

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 494,4 2019.11.06 369

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.11.06 474
Formularz ofertowy docx 23,6 2019.11.06 476
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.11.06 462
Projekt umowy docx 31,4 2019.11.06 470
Przedmiar robót pdf 38,1 2019.11.06 513
Przedmiar robót po zmianie pdf 39,4 2019.11.06 496
Rzut korytarz - cz. 1 pdf 146,6 2019.11.06 486
Rzut korytarz - cz. 2 pdf 97,6 2019.11.06 488
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.11.06 457

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 191,3 2019.11.15 492

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 247,1 2019.11.28 507
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 319,2 2019.11.20 500

Pobierz wszystkie dokumenty