Szczegóły ogłoszenia

NZ/57/Rb/N/AC/2019

"Modernizacja korytarza i przewiązki - administracja szpitala."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 283,4 2019.11.06 440

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 155,1 2019.11.20 416

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 494,4 2019.11.06 291

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.11.06 404
Formularz ofertowy docx 23,6 2019.11.06 406
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.11.06 389
Projekt umowy docx 31,4 2019.11.06 400
Przedmiar robót pdf 38,1 2019.11.06 427
Przedmiar robót po zmianie pdf 39,4 2019.11.06 419
Rzut korytarz - cz. 1 pdf 146,6 2019.11.06 417
Rzut korytarz - cz. 2 pdf 97,6 2019.11.06 413
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.11.06 392

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 191,3 2019.11.15 405

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 247,1 2019.11.28 417
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 319,2 2019.11.20 425

Pobierz wszystkie dokumenty