Szczegóły ogłoszenia

NZ/56/D/N/L/2019

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych ujętych w 14 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 328,9 2019.11.04 261

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 756,1 2019.11.04 213

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.11.04 235
Formularz asortymentowo - cenowy xls 100,0 2019.11.04 332
Formularz ofertowy doc 26,6 2019.11.04 247
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.11.04 240
Projekt umowy pdf 404,4 2019.11.04 243
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.11.04 247

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 247,7 2019.11.08 264

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 219,1 2019.11.14 287

Pobierz wszystkie dokumenty