Szczegóły ogłoszenia

NZ/56/D/N/L/2019

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych ujętych w 14 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 328,9 2019.11.04 244

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 756,1 2019.11.04 195

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.11.04 221
Formularz asortymentowo - cenowy xls 100,0 2019.11.04 307
Formularz ofertowy doc 26,6 2019.11.04 231
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.11.04 223
Projekt umowy pdf 404,4 2019.11.04 227
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.11.04 235

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 247,7 2019.11.08 245

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 219,1 2019.11.14 276

Pobierz wszystkie dokumenty