Szczegóły ogłoszenia

NZ/48/D/N/AC/2019

"Dostawa i montaż tomografu komputerowego min. 32 - u rzędowego "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,1 2019.10.14 243

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 588,1 2019.10.14 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.10.14 239
Formularz ofertowy doc 26,6 2019.10.14 222
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 57,2 2019.10.14 220
Parametry techniczno - użytkowe docx 38,4 2019.10.14 267
Projekt umowy docx 30,1 2019.10.14 237
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.10.14 244

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 796,4 2019.10.28 221
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 558,1 2019.10.29 235
Projekt adaptacja pdf 969,6 2019.10.28 233
Projekt ochrony radiologicznej pdf 2024,0 2019.10.28 232

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 243,3 2019.11.05 244

Pobierz wszystkie dokumenty