Szczegóły ogłoszenia

NZ/46/D/N/L/2019

"Dostawy materiałów opatrunkowych ujęte w 10 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 379,5 2019.10.11 237

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 861,0 2019.10.11 175

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.10.11 244
Formularz asortymentowo-cenowy xls 115,0 2019.10.11 261
Formularz ofertowy doc 26,3 2019.10.11 239
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.10.11 234
Projekt umowy docx 28,8 2019.10.11 234
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.10.11 221

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 894,9 2019.10.21 250

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 193,0 2019.10.23 244

Pobierz wszystkie dokumenty