Szczegóły ogłoszenia

NZ/46/D/N/L/2019

"Dostawy materiałów opatrunkowych ujęte w 10 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 379,5 2019.10.11 258

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 861,0 2019.10.11 188

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.10.11 265
Formularz asortymentowo-cenowy xls 115,0 2019.10.11 277
Formularz ofertowy doc 26,3 2019.10.11 261
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.10.11 258
Projekt umowy docx 28,8 2019.10.11 253
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.10.11 236

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 894,9 2019.10.21 266

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 193,0 2019.10.23 266

Pobierz wszystkie dokumenty