Szczegóły ogłoszenia

NZ/45/D/N/AC/2019

"Dostawy materiałów biurowych wykazane w 10 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 330,0 2019.09.20 253

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 746,9 2019.09.20 199

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.09.20 250
Formularz ofertowy doc 26,6 2019.09.20 253
Formularze asortymentowo - cenowe xls 230,5 2019.09.20 301
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,4 2019.09.20 235
Projekt umowy zadanie nr 1 docx 33,7 2019.09.20 237
Projekt umowy zadanie nr 2-10 docx 31,1 2019.09.20 242
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.09.20 219

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 258,5 2019.09.27 231

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 268,8 2019.10.02 237

Pobierz wszystkie dokumenty