Szczegóły ogłoszenia

NZ/44/D/N/L/2019

"Dostawy odczynników do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi, testów bakteriologicznych, testów lateksowych oraz testów paskowych i kasetowych ujęte w czterech zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie - tablica ogłoszeń pdf 354,5 2019.09.18 220

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 747,6 2019.09.18 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.09.18 223
Formularz asortymentowo-cenowy xls 82,0 2019.09.18 267
Formularz ofertowy doc 25,8 2019.09.18 243
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.09.18 205
Projekt umowy doc 88,5 2019.09.18 200
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.09.18 218

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 264,3 2019.09.24 225

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 241,0 2019.09.27 258

Pobierz wszystkie dokumenty