Szczegóły ogłoszenia

NZ/39/D/N/L/2019

"Dostawy odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi z dzierżawą automatycznego analizatora (technika mikrotestów kolumnowych)"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 344,0 2019.08.23 320

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 182,0 2019.09.02 294

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona pdf 742,9 2019.08.23 243

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.08.23 323
Formularz asortymentowo-cenowy xls 41,0 2019.08.23 336
Formularz ofertowy doc 26,4 2019.08.23 302
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.08.23 294
Parametry techniczno-użytkowe doc 106,5 2019.08.23 331
Projekt umowy pdf 289,3 2019.08.23 310
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.08.23 300

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 256,5 2019.08.30 322
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 255,7 2019.09.02 300

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,8 2019.09.05 318
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 386,2 2019.09.02 300

Pobierz wszystkie dokumenty