Szczegóły ogłoszenia

NZ/37/D/N/AC/2019

"Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 17 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 336,5 2019.07.30 231

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 741,8 2019.07.30 230

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.07.30 229
Formularz ofertowy doc 27,4 2019.07.30 252
Formularze asortymentowo - cenowe po korekcie xlsx 384,7 2019.07.30 359
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.07.30 232
Projekt umowy docx 28,5 2019.07.30 219
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2019.07.30 234

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 788,4 2019.08.02 280
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 574,8 2019.08.06 236

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 293,9 2019.08.08 265

Pobierz wszystkie dokumenty