Szczegóły ogłoszenia

NZ/37/D/N/AC/2019

"Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 17 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 336,5 2019.07.30 243

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 741,8 2019.07.30 243

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.07.30 242
Formularz ofertowy doc 27,4 2019.07.30 265
Formularze asortymentowo - cenowe po korekcie xlsx 384,7 2019.07.30 375
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.07.30 243
Projekt umowy docx 28,5 2019.07.30 231
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2019.07.30 247

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 788,4 2019.08.02 297
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 574,8 2019.08.06 246

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 293,9 2019.08.08 282

Pobierz wszystkie dokumenty