Szczegóły ogłoszenia

NZ/32/D/N/L/2019

"Dostawy produktów do mycia i dezynfekcji ujętych w 9 zadaniach asortymentowych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 364,2 2019.06.24 227

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 748,5 2019.06.24 162

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.06.24 218
Formularz asortymentowo - cenowy ods 33,6 2019.06.24 258
Formularz ofertowy doc 26,3 2019.06.24 265
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.06.24 223
Projekt umowy docx 34,8 2019.06.24 215
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.06.24 214

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 341,2 2019.06.27 242
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 307,3 2019.07.01 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 140,1 2019.07.03 244

Pobierz wszystkie dokumenty