Szczegóły ogłoszenia

NZ/32/D/N/L/2019

"Dostawy produktów do mycia i dezynfekcji ujętych w 9 zadaniach asortymentowych."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 364,2 2019.06.24 243

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 748,5 2019.06.24 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.06.24 233
Formularz asortymentowo - cenowy ods 33,6 2019.06.24 274
Formularz ofertowy doc 26,3 2019.06.24 283
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.06.24 242
Projekt umowy docx 34,8 2019.06.24 232
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.06.24 229

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 341,2 2019.06.27 264
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 307,3 2019.07.01 239

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 140,1 2019.07.03 262

Pobierz wszystkie dokumenty