Szczegóły ogłoszenia

NZ/30/D/N/AC/2019

"Dostawy odzieży chirurgicznej, pokryć i prześcieradeł higienicznych oraz sterylnych osłon, fartuchów operacyjnych, serwet i zestawów serwet operacyjnych jednorazowego użytku ujętych w 9 zadaniach asortymentowych "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 307,4 2019.06.18 235

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 776,0 2019.06.18 197

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.06.18 216
Formularz ofertowy doc 26,0 2019.06.18 233
Formularze asortymentowo cenowe xls 120,5 2019.06.18 254
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,3 2019.06.18 229
Projekt umowy doc 85,0 2019.06.18 228
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.06.18 222

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 762,5 2019.06.24 271

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 189,6 2019.06.26 240

Pobierz wszystkie dokumenty