Szczegóły ogłoszenia

NZ/26/D/N/L/2019

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 7 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 359,8 2019.05.15 226

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 748,6 2019.05.15 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.05.15 215
Formularz asortymentowo-cenowy xls 138,0 2019.05.15 280
Formularz ofertowy doc 25,7 2019.05.15 217
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.05.15 228
Projekt umowy docx 35,5 2019.05.15 227
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.05.15 237

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 315,5 2019.05.22 233

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 191,1 2019.05.28 245

Pobierz wszystkie dokumenty