Szczegóły ogłoszenia

NZ/26/D/N/L/2019

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 7 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 359,8 2019.05.15 255

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 748,6 2019.05.15 168

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.05.15 240
Formularz asortymentowo-cenowy xls 138,0 2019.05.15 296
Formularz ofertowy doc 25,7 2019.05.15 240
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.05.15 250
Projekt umowy docx 35,5 2019.05.15 244
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.05.15 253

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 1 pdf 315,5 2019.05.22 258

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 191,1 2019.05.28 270

Pobierz wszystkie dokumenty