Szczegóły ogłoszenia

NZ/25/D/N/AC/2019

"Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w 7 zadaniach "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 304,2 2019.05.10 213

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 726,2 2019.05.10 169

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.05.10 193
Formularz ofertowy doc 26,5 2019.05.10 184
Formularze asortymentowo - cenowe xls 1621,0 2019.05.10 221
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2019.05.10 187
Projekt umowy docx 29,5 2019.05.10 190
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2019.05.10 200

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 467,0 2019.05.15 216
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 256,5 2019.05.16 204

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 255,0 2019.05.20 205

Pobierz wszystkie dokumenty