Szczegóły ogłoszenia

NZ/25/D/N/AC/2019

"Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w 7 zadaniach "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 304,2 2019.05.10 230

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 726,2 2019.05.10 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.05.10 209
Formularz ofertowy doc 26,5 2019.05.10 201
Formularze asortymentowo - cenowe xls 1621,0 2019.05.10 240
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2019.05.10 204
Projekt umowy docx 29,5 2019.05.10 213
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,7 2019.05.10 217

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 467,0 2019.05.15 233
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 256,5 2019.05.16 219

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 255,0 2019.05.20 222

Pobierz wszystkie dokumenty