Szczegóły ogłoszenia

NZ/16/D/N/L/2019

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 8 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 364,4 2019.03.21 256

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 748,3 2019.03.21 211

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.03.21 242
Formularz asortymentowo-cenowy xls 197,0 2019.03.21 326
Formularz ofertowy doc 25,8 2019.03.21 250
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.03.21 243
Projekt umowy docx 35,1 2019.03.21 245
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.03.21 255

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 845,2 2019.03.28 356
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 457,1 2019.03.29 277

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 312,6 2019.04.02 291

Pobierz wszystkie dokumenty