Szczegóły ogłoszenia

NZ/16/D/N/L/2019

"Dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego ujętych w 8 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 364,4 2019.03.21 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawy procedura uproszczona (pakiety) pdf 748,3 2019.03.21 200

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.03.21 223
Formularz asortymentowo-cenowy xls 197,0 2019.03.21 310
Formularz ofertowy doc 25,8 2019.03.21 234
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.03.21 225
Projekt umowy docx 35,1 2019.03.21 226
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2019.03.21 237

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 845,2 2019.03.28 338
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ Nr 2 pdf 457,1 2019.03.29 253

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 312,6 2019.04.02 275

Pobierz wszystkie dokumenty