Szczegóły ogłoszenia

NZ/13/D/N/L/2019

"Dostawa ultrasonografu klasy PREMIUM - 1 szt."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 345,2 2019.03.14 275

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 734,9 2019.03.14 246

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.03.14 274
Formularz ofertowy doc 26,1 2019.03.14 279
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.03.14 277
Parametry techniczno-użytkowe docx 23,9 2019.03.14 320
Projekt umowy docx 26,3 2019.03.14 289
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.03.14 272

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 469,8 2019.03.21 278
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 256,3 2019.03.22 270

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 178,7 2019.03.27 293

Pobierz wszystkie dokumenty