Szczegóły ogłoszenia

NZ/11/Rb/N/AC/2019

" Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 308,6 2019.03.08 397

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 3 pdf 177,3 2019.04.03 383

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 756,0 2019.03.08 356

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 25754,8 2019.03.08 513
BRANŻA SANITARNA zip 41861,0 2019.03.08 450
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 59,2 2019.03.08 374
ELEKTRYKA_NISKIE PRĄDY zip 86498,6 2019.03.08 490
Formularz ofertowy - oferta podstawowa docx 66,9 2019.04.03 378
Formularz ofertowy - oferta wariantowa docx 105,7 2019.03.08 344
GAZY MEDYCZNE zip 11083,8 2019.03.08 364
KONSTRUKCJA zip 15655,8 2019.03.08 445
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 59,3 2019.03.08 364
Projekt architektoniczny po zmianach zip 8248,8 2019.03.08 417
Projekt konstrukcyjny po zmianach zip 7053,6 2019.03.08 358
Projekt umowy docx 793,9 2019.03.08 360
PRZEDMIARY ROBÓT zip 811,4 2019.03.08 443
specyfikacje techniczne po zmianach zip 2050,8 2019.03.08 342
TECHNOLOGIA zip 1614,2 2019.03.08 391
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 59,0 2019.03.08 351

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 1 pdf 176,4 2019.03.22 350
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 2 pdf 177,8 2019.03.26 340
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 pdf 402,3 2019.03.26 352
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 pdf 508,9 2019.04.03 335

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 716,8 2019.03.20 350
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 348,0 2019.03.22 346
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 595,7 2019.03.26 352
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 4 pdf 500,2 2019.04.03 341
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 5 pdf 381,7 2019.04.11 331
Uzupełnia Niskie prądy SAP zip 15233,2 2019.03.22 370
Uzupełnienie dokumentacji zip 5127,0 2019.03.20 351

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,1 2019.04.15 538
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 1 pdf 411,3 2019.03.22 355
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 pdf 411,2 2019.03.26 352
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3 pdf 411,0 2019.04.03 363

Pobierz wszystkie dokumenty