Szczegóły ogłoszenia

NZ/11/Rb/N/AC/2019

" Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR. "

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 308,6 2019.03.08 380

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 3 pdf 177,3 2019.04.03 366

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 756,0 2019.03.08 340

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ARCHITEKTURA zip 25754,8 2019.03.08 497
BRANŻA SANITARNA zip 41861,0 2019.03.08 413
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 59,2 2019.03.08 354
ELEKTRYKA_NISKIE PRĄDY zip 86498,6 2019.03.08 462
Formularz ofertowy - oferta podstawowa docx 66,9 2019.04.03 360
Formularz ofertowy - oferta wariantowa docx 105,7 2019.03.08 326
GAZY MEDYCZNE zip 11083,8 2019.03.08 344
KONSTRUKCJA zip 15655,8 2019.03.08 427
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 59,3 2019.03.08 347
Projekt architektoniczny po zmianach zip 8248,8 2019.03.08 394
Projekt konstrukcyjny po zmianach zip 7053,6 2019.03.08 336
Projekt umowy docx 793,9 2019.03.08 345
PRZEDMIARY ROBÓT zip 811,4 2019.03.08 425
specyfikacje techniczne po zmianach zip 2050,8 2019.03.08 325
TECHNOLOGIA zip 1614,2 2019.03.08 376
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 59,0 2019.03.08 336

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 1 pdf 176,4 2019.03.22 328
Ogłoszenie o zmianie zamówienia nr 2 pdf 177,8 2019.03.26 317
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 1 pdf 402,3 2019.03.26 334
Powiadomienie o zmianach w SIWZ nr 2 pdf 508,9 2019.04.03 314

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 716,8 2019.03.20 332
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 pdf 348,0 2019.03.22 328
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 pdf 595,7 2019.03.26 333
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 4 pdf 500,2 2019.04.03 322
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 5 pdf 381,7 2019.04.11 313
Uzupełnia Niskie prądy SAP zip 15233,2 2019.03.22 352
Uzupełnienie dokumentacji zip 5127,0 2019.03.20 334

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 240,1 2019.04.15 516
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 1 pdf 411,3 2019.03.22 336
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 2 pdf 411,2 2019.03.26 329
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert nr 3 pdf 411,0 2019.04.03 346

Pobierz wszystkie dokumenty